Aygaz’ın Kurumsal Yönetim Notu Yükseldi.

 

İstanbul, 2 Temmuz 2013 - Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansıyla İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alacak şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetlerini yürüten Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri, Aygaz’ın geçen yıl 8,96 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notunun 9,27’ye yükseldiğini açıkladı. Aygaz, yeni kurumsal yönetim notuyla, Türkiye’nin kurumsal yönetim notu en yüksek 2. şirketi oldu. Aygaz, güncellenen notuyla bu yıl da dünyada en iyi derecelendirmeye sahip ilk grup kuruluşlar arasında yer aldı.

Kurumsal yönetim derecelendirme notu belirlenirken, pay sahipleri, kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ile yönetim kurulu olmak üzere dört ana başlıktan oluşan SPK’nın “Kurumsal Yönetim İlkeleri” baz alınıyor

Şeffaf yapısıyla en üst düzeyde

Bu ilkeler çerçevesinde yapılan incelemelerde, Aygaz’a verilen 9,27’lik kurumsal yönetim derecelendirme notu, şirketin, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağlayarak tüm politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunu, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarının etkin bir şekilde oluşturulup işletildiğini, tüm kurumsal yönetim risklerinin tespit edilerek aktif bir şekilde yönetildiğini, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının en adil şekilde gözetildiğini ifade ediyor. Bu not ayrıca, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin en üst düzeyde olduğunu, yönetim kurulunun yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde yer aldığının göstergesi olarak kabul ediliyor.

Eyüboğlu: Her kademedeki çalışanımızın bu başarıda büyük payı var

Aygaz’ın kuruluşundan bu yana halka açık bir şirket olduğunu, şeffaflık ve kurumsal yönetim kültürünün yarım asırlık bir geçmişi bulunduğunu belirten Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu, iş sonuçları kadar, iş süreçlerine de önem verdiklerini vurguladı. Eyüboğlu, ürün ve hizmet kalitesindeki artışın süreçlerle başladığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Yarım asırlık iş kültürümüzü zenginleştirmek ve markalarımızın itibarını yükseltmek için titizlikle çalışıyoruz. Pek çok alanda iyileştirme gerektiren bu çabada iki nokta ön plana çıkıyor: Şeffaflık ve hesap verebilirlik. Özellikle bu iki alanda sağladığımız ilerlemenin, kurumsal yönetim derecemize de katkı sağladığına inanıyorum. Merkez yönetimden, bayilerimize kadar değer zincirimizin her halkasında, şeffaf ve hesap verebilir bir kurum olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla, elde edilen bu başarıda, yatırımcı ilişkileri uzmanlarımızdan, dolum teknisyenlerimize ve kaynak operatörlerimize; satış temsilcilerimizden, tanker şoförlerimize ve abone servis görevlilerimize kadar her Aygaz personelinin büyük emeği var.”