Online Hizmetler Giriş Yapın

Müşterimiz
Olun

MüşterimizOlun

Giriş
Yapın

Türkiye doğal gaz piyasası, “doğal gazın, kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde, çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanılmasına sunulması” amacı doğrultusunda, 2/05/ 2001 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 4646 sayılı “Doğal Gaz Piyasası Kanunu” ile özelleştirme sürecine girmiştir. Bu kanun kapsamındaki özel şirket faaliyetlerinde yer almak ve ayrıca doğal gaz alanında ortaya çıkacak Türkiye içinde ve dışındaki fırsatlardan yararlanmak üzere Aygaz Doğal Gaz Toptan ve İletim şirketleri kurulmuştur.

Şirketlerimiz; ithalat, toptan satış, ihracat ve iletim (LNG) lisansları ile farklı piyasa faaliyetlerinde kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmaktadır.

ÖMER M. KOÇ Yönetim Kurulu Başkanı
YAĞIZ EYÜBOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MELİH POYRAZ Yönetim Kurulu Üyesi
SİNAN DEMİRER Yönetim Kurulu Üyesi
RIDVAN UÇAR Yönetim Kurulu Üyesi
DİDEM KALKAN ERDEM Genel Müdür

Türkiye’nin doğal gaz arzının %10’unu karşılayan, değer zincirinin tamamında yer alan bir doğal gaz tedarikçisi olma vizyonuyla, müşteri odaklı, dürüst ve şeffaf, yenilikçi, yaratıcı, takım çalışmasına inanan, çalışanlarını sürekli geliştiren, çevre ve topluma duyarlı, sürdürülebilirliği destekleyen, dinamik bir şirket olmaktır. Koç Topluluğu Hedef ve İlkeleri için tıklayınız

Aygaz Doğal Gaz, Koç Topluluğu Hedef ve İlkeleri doğrultusunda iç ve dış müşteri memnuniyetini kendisine hedef olarak seçmiş olup tüm birimlerinde ve faaliyetlerinin her aşamasında sürdürülebilir gelişme ilkesini ve kalite anlayışını benimsemiştir.

Doğal Gaz SEÇ Politikası ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi Güvenliği Politikası

Aygaz Doğal Gaz, sürdürülebilir büyümeyi destekler şekilde yüksek katma değer sağlayan profesyonellerin görev aldığı; insan kaynağını çalışan memnuniyeti, sürekli gelişim ve karşılıklı açık iletişim odağında yönetmeyi kurumsal öncelikleri arasında gören, tüm paydaşlarının ve çalışanlarının parçası olmaktan gurur duyduğu, işveren olarak tercih edilen çevik bir kurum olmayı hedeflemektedir.

Aygaz Etik Davranış Kuralları için tıklayınız İş ve Staj Başvurusu